ວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ

ລຳດັບຊື່ບໍລິສັດລາຍລະອຽດສະຖານທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່ພົວພັນລີ້ງບໍລິສັດ
1 1. ບໍລິສັດ ສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (LAO LABOR PROMOTION SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດ 2969/ຮສສ, ລົງວັນທີ 19/08/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 4476/ຮສສ, ລົງວັນທີ 11/11/2022 ຜູ້ອໍານວຍການ: ທ່ານ ສາຍຄຳ ດາວສີສະຫວັນ ເຮືອນເລກທີ 033, ໜ່ວຍ 02 ບ້ານ ເກົ້າຍອດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 52949898; 55521992; 55301995; 56618500; 99361772; 99241414; 55063960; 28212862; 96770311; 55454165. ເບີໂທໄທ: 09-00329303; 09-24252433; 08-05894141 ຜູ້ປະສານງານ: ນາງ ແສງໂພຄຳ ວັນທານຸວົງ Email: Laollpc@yahoo.com ID Line: Pock5677
2 2. ບໍລິສັດ ໄຊຍາ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (XAYA EMPLOYMENT SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1595/ຮສສ, ລົງວັນທີ 16/05/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 0124/ຮສສ, ລົງວັນທີ 16/01/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ໄຊຍາ ໄຊສຸລິວົງ ເຮືອນເລກທີ 351/3, ໜ່ວຍ 22, ບ້ານ ນາຄຳ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 56099917; 96236566 ຜູ້ປະສານງານ: ນາງ ວິໄລ ຄຸດລະວົງ Email: Xaiyalabour@yahoo.com ID Line: 22442990
3 3. ບໍລິສັດ ອິນເຕີເລເບີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (INTER LABOUR SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2131/ຮສສ, ລົງວັນທີ 22/06/2023 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 2131/ຮສສ, ລົງວັນທີ 22/06/2023 ຜູ້ອໍານວຍການ: ທ່ານ ບຸນຈັນ ຈັນທະວົງ ບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 241012 (+856-20) 77724384; 55135757 ແຟັກ: (+856-21) 244217 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ສົມສະຫວັນ ຈັນທະວົງ Email: interlabour.sole@gmail.com ID Line: ton_inter5757
4 4. ບໍລິສັດ ບົວສະຫວັນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (BOUASAVANH EMPLOYMENT SERVICES SOLE CO., LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ ເລກທີ 2962/ຮສສ, ລົງວັນທີ 19/08/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 4475/ຮສສ, ລົງວັນທີ 11/11/2022 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ແກ່ນແກ້ວ ສີພັນດອນ ເຮືອນເລກທີ 01/01 ຖະໜົນທ່າເດື່ອ, ບ້ານ ສົມສະໜຸກ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 313187, (+856-20) 55517442; 59692929 ເບີໂທໄທ: 08-30284428 ຜູ້ປະສານງານ: ນາງ ແກ່ນແກ້ວ ສີພັນດອນ Email: bousawan@yahoo.com ID Line: 0830284428
5 5. ບໍລິສັດ ສິນໄຊ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດ (SINXAI EMPLOYMENT SERVICE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1816/ຮສສ, ລົງວັນທີ 19/6/2020 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 2861/ຮສສ, ລົງວັນທີ 02/08/2020 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ສົມຊາຍ ຫານຖະໜອນ ເຮືອນເລກທີ 049/01 ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856 21) 264120; 264588 (+856 20) 97559789 ແຟັກ: (+856 21) 264119 ຜູ້ປະສານງານ: ທ້າວ ສົມສັກ ອິນທະລັງສີ (+856-20) 55606490 Email: sinxailabour@yahoo.com ID Line: vrs1958; 52070204
6 6. ບໍລິສັດ ດວງພະຈັນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດ (DUANGPHACHANH EMPLOYMENT SERVICE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 379/ຮສສ, ລົງວັນທີ 17/02/2010 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 3890/ຮສສ, ລົງວັນທີ 09/11/2020 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ດວງພະຈັນ ສີຫາພົນ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856-21) 260742 (+856-20) 55513162; 77444244; 55339618 Email: info@descolaos.com ID Line: khet1969; noy77444244
7 7. ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (VIENTIANE EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1838/ຮສສ, ລົງວັນທີ 30/08/2010 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 3891/ຮສສ, ລົງວັນທີ 09/11/2020 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ບຸນຊູ ຈັນຈອມ ເຮືອນເລກທີ 95, ບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 55245289; 95366395; 52419797 ເບີໂທໄທ: 08-87335330 ຜູ້ປະສານງານ: ທ້າວ ມົງຄຸນ ຈັນຈອມ Email: vientiane.slp@gmail.com
8 8. ບໍລິສັດ ຮຸ່ງເຮືອງ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (HOUNGHEUANG EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1199/ຮສສ, ລົງວັນທີ 03/05/2018 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 2054/ຮສສ, ລົງວັນທີ 11/06/2021 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ຊາມູນຕີ ເຮືອນເລກທີ 174, ໜ່ວຍ 13, ບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 253445; 240009 (+856-20) 55502414; 55959496; 56265546 ແຟັກ: (+856-21) 258045 Email: vieng502@yahoo.com ID Line: 55502414
9 9. ບໍລິສັດ ເອັນພີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (NP EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1159/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23/05/2011 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 0954/ຮສສ, ລົງວັນທີ 25/03/2021 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນິພົນ ທະນິດຖາ ເຮືອນເລກທີ: 038, ໜ່ວຍ: 03, ຖະໜົນ: ສີທອງ, ບ້ານ ປາກທ້າງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856-21) 550452; (+856-20) 22227038; 22225482 ຜູ້ປະສານງານ: ນາງ ເກດສຸວັນ ປະຖຳມະວົງສາ Email: npemployment@yahoo.com ID Line: niphonh
10 10.ບໍລິສັດ ຄຳມະນີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (KHAMMANY EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1160/ຮສສ, ລົງວັນທີ 26/01/2011 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 3183/ຮສສ, ລົງວັນທີ 31/08/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ຄຳມະນີ ສົມວິຈິດ ບ້ານ ໜອງໜ້ຽວ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 28181814; 58994899; 54249354 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ອານົນ ພົມມະໄຊ Email: kesc.lao@outlook.com; p.anonh_4444@hotmail.com ID Line: tumtum4444
11 11. ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຈຳກັດ (KP SERVICE AND LABOUR DEVELOPMENT CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1848/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23/06/2020 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 4205/ຮສສ, ລົງວັນທີ 08/11/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ພອນໄຊ ຈະເລີນສຸກ ບ້ານ ຫົວເມືອງເໜືອ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ສາຂາ: ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 418073: (+856-20) 56939120; 96919555 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ແຊັກ ຈັນທະວົງ Email: zackchanthavong@yahoo.com; Khamsamai@Kpslao.com ID line: zackch1962; Khamsouay
12 12. ບໍລິສັດ ຈຳປານະຄອນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດ (CHAMPANAKHONE EMPLOYMENT SERVICE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 0292/ຮສສ, ລົງວັນທີ 10/02/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 0125/ຮສສ, ລົງວັນທີ 17/01/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ໂພໄຊ ແກ້ວມະນີວົງ ບ້ານ ຫລັກເມືອງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໂທລະສັບ: (+856-31) 215189 (+856-20) 56569888; 98987789; 28987289 Email: champaemploymentservice@gmail.com ID line: cpk289;cpk459;cpk8789 Facebook: CPK Employmentservice Co.,Ltd
13 13. ບໍລິສັດ ສາມມິດ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດ (SAMMIT EMPLOYMENT SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 2604/ຮສສ, ລົງວັນທີ 25/07/2023 ຜູ້ອໍານວຍການ: ທ່ານ ສີິລັກ ແກ້ວສະຫວັດ ຜູ້ຈັດການ: ທ່ານ ສົມມະກົດ ແກ້ວສະຫວັດ ບ້ານ ຊຳເຄ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856-21) 465040 (+856-20) 59595268; 29868989 Email: sammit.la@gmail.com ID line: sammit1
14 14. ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ (IJOBS COMPANY LIMITED) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 3680/ຮສສ, ລົງວັນທີ 27/09/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 0166/ຮສສ, ລົງວັນທີ 26/01/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ລັດຕະນະວົງ ເຮືອນເລກທີ 33/13, ຖະໜົນດົງໂດກ, ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 563091 (+856-30) 2002000 (+856-20) 55510381 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ກອນປະເສີດ ພົມພັກດີ (+856-20) 56424298 Email: bounthieng@ijobs.la, Website: www.ijobs.la.
15 15. ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (LAO-ASIA EMPLOYMENT SERVICE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2726/ຮສສ, ລົງວັນທີ 11/07/2016 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 3101/ຮສສ, ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2020 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ບຸນມີ ແສງພະຈັນ ໜ່ວຍ 03, ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 260588; (+85620 )2868 5588; (+85620 )2939 5588; (+85620 )2388 8929; (+85620) 2223 0668 Email: laoasiae@gmail.com http://www.jp2lo.com/index.html Japan Mobile: 080-3630-3535; LinkNet Co.,ltd Coordinator: Mrs .ARAKAWA MARI; 06-7890-8866
16 16. ບໍລິສັດ ຍົດຊະນະ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (YOTXANA EMPLOYMENT SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 4813/ຮສສ, ລົງວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 0150/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ຍົດຊະນະ ເມກດາລາ ເຮືອນເລກທີ 036/2, ໜ່ວຍ 3, ຖະໜົນຫຼວງພະບາງ, ບ້ານ ໂພສີ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856-21) 241477 (+856-20) 55525456; 95696555 Email: yotsana@hotmail.com; yesc@yotxana.com ID Line: y55525456
17 17. ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (SAVANH EMPLOYMENT SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1106/ຮສສ, ລົງວັນທີ 21/04/2017 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 3713/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23/10/2020 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ ບ້ານສົມສະຫງ່າ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 465059 (+856-30) 2222119 (+856-20) 52521112 Email: Savanh.sve.info@gmail.com
18 18. ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (NMS LAO SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1396/ຮສສ, ລົງວັນທີ 17/05/2017 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 2101/ຮສສ, ລົງວັນທີ 07/07/2020 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ອາລີວັນ ສີທາລາ ເຮືອນເລກທີ 179, ໜ່ວຍ 12, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856-21) 316704 (+856-20) 22557557 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ວົງສຸວັນ ຫຼວງລາດ Email: Vong8585@yahoo.com ID Line: 22557557
19 19. ບໍລິສັດ ສົມເດັດ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (SOMDED EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2100/ຮສສ,, ລົງວັນທີ 07/07/2020 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 8016/ຮສສ, ລົງວັນທີ 15/08/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ເດັດ ໄຊສົມແພງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ອາລິຍາ ໄຊສົມແພງ ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 99793939; 98959955;55520520;98484869 (+66)0917370580 Email: sdemployment999@gmail.com ID Line: aliya5587
20 20. ບໍລິສັດ ສອນພະສັກ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (SONEPHASACK EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1892/ຮສສ, ລົງວັນທີ 21/06/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 0492/ຮສສ, ລົງວັນທີ 14/02/2022 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ບຸນປອນ ສອນພະສັກ ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 22771199; 98891999 Email: bounponesonephasak@gmail.com ID Line: kitar9988; sps99999
21 21. ບໍລິສັດ ເອັສທີ ສິຣິ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (STSERIEMPLOYMENT SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1202/ຮສສ, ລົງວັນທີ 03/05/2018 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 3187/ຮສສ, ລົງວັນທີ 03/05/2021 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ຄຳພັນ ຊາມົນຕີ ໜ່ວຍ 33, ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 98885876; 55227795; 99885070 (+856-30) 5333542 ເບີໂທໄທ: 08-25964 243; 09-95745530 Email: ST EMPLOYMENT@gmail.com ID Line: PPST1977
22 22. ບໍລິສັດ ສາມເອັນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ (3N EMPLOYMENT SERVICE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 3995/ຮສສ, ລົງວັນທີ 18/10/2018 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 4577/ຮສສ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2021 ຜູ້ອຳນວຍການ:ທ່ານ ນາງ ສຸປານີ ແກ້ວສຸລິຍາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ວິໄລຍາ ພິມພັນ ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 55550314; 22220314; 77711897 ເບີໂທໄທ: 06-16292113 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ນາງ ວິໄລຍາ ພິມພັນ Email: 3nes.lao@gmail.com ID Line: eeo3n; 3n-5661
23 23. ບໍລິສັດ ເອັມຊີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (MC EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 0567/ຮສສ, ລົງວັນທີ 25/02/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 1715/ຮສສ, ລົງວັນທີ 13/05/2022 ຜູ້ອໍານວຍການ: ນາງ ສົມຈິດ ສຸວັນນະຈັກ ເຮືອນເລກທີ 234, ໜ່ວຍ 37, ບ້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 416420 (+856-20) 55987892; 56651655 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ນາງ ແສງເພັດ ພິພັກຂະວົງ Email: info@mcemploymentservice.com ID Line: mc-sc8899
24 24. ບໍລິສັດ ສຸກໃຈ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (SOUKCHAY EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 0568/ຮສສ, ລົງວັນທີ 25/02/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 0148/ຮສສ, ລົງວັນທີ 12/02/2022 ຜູ້ອໍານວຍການ: ທ່ານ ນາງ ສິນໃຈ ໄຊຍະລາດ ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ, ເມືອງ ໄຊເສດດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-30) 9868655; 4405022; 9299593; 9994028 (+856-20) 59499669; 99919339 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ນາງ ສິນໃຈ ໄຊຍະລາດ Email: soukchayemployment@gmail.com ID Line: 02059499669
25 25. ບໍລິສັດ ບີເຮັດ ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (BH CORPORATION AND DEVELOPMENT SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2201/ຮສສ, ລົງວັນທີ 26/06/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 4646/ຮສສ, ລົງວັນທີ 21/11/2022 ຜູ້ອໍານວຍການ: ທ່ານ ບຸນແຮມ ນ້ອຍຍອດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ພຸດທະສອນ ນ້ອຍຍອດ ເຮືອນເລກທີ 525, ໜ່ວຍ 38, ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-30) 5667079 (+856-20) 52525789; 77640181; 92599789 ເບີໂທໄທ: 09-92144784 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ພຸດທະສອນ ນ້ອຍຍອດ Email: bhcorporation.la@gmail.com ID Line: ttaizz; dokky-27; 0992144784
26 26. ບໍລິສັດ ສິຣິ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (SIRI EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2502/ຮສສ, ລົງວັນທີ 17/07/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 3875/ຮສສ, ລົງວັນທີ 11/10/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ສິຣິມະໂນທຳ ອິນທະມິດ ບ້ານ ຈອມມະນີ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 28287862; 55288268; 78053382 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ສິຣິມະໂນທຳ, ທ່ານ ສິຣິລັດຕະນະ Email: Smtmt11@gmail.com ID Line: 0820372386; isirirattana
27 27. ບໍລິສັດ ພີພີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ (PP EMPLOYMENT SERVICE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2765/ຮສສ, ລົງວັນທີ 05/08/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 4469/ຮສສ, ລົງວັນທີ 10/11/2022 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ສາຍທອງ ພິມມະສອນ ບ້ານ ໂພນເຄັງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 56600656; 93026715 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ສາຍທອງ ແລະ ທ່ານ ອານຸສອນ Email: Saythong20011988@gmail.com, ID Line: nar8814
28 28. ບໍລິສັດ ປັນຍາ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (PANYA EMPLOYMENT SERVICE SOLE.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2222/ຮສສ, ລົງວັນທີ 26/06/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 2493/ຮສສ, ລົງວັນທີ 30/07/2020 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ສຸເວດ ຫຼວງປະເສີດ ບ້ານ ອຸດົມ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໂທລະສັບ: (+856-20) 55115557; 28142507 ID Line: PUNYA_5511
29 29. ບໍລິສັດ ແກ້ວທະວີຊັບ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (KEOTHAVISUP EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2768/ຮສສ, ລົງວັນທີ 31/07/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 3185/ຮສສ, ລົງວັນທີ 01/09/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ພອນວິໄລ ລັດຕະນົງ ບ້ານ ທ່າເມືອງ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂທລະສັບ: (+856-20) 56595955; 52585859 ເບີໂທໄທ: 08-08149728 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ຄໍາປະເສີດ ລາດສະຫວ່າງ Email: kts2020employment@gmail.com ID Line: 8188p.
30 30. ບໍລິສັດ ດີດີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (DD EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2202/ຮສສ, ລົງວັນທີ 26/06/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 4579/ຮສສ, ລົງວັນທີ 18/11/2022 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ໂຊກໄຊ ສົມໃຈນຶກ ບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 221212 (+856-20) 91063212; 52263888; 29813588 ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ວິໄນ ແກ້ວຄຳພັນ Email: Recruitment@sokxaygroup.com; www.sokxaygroup.com; vinay.k@sokxaygroup.com; khonesavanh.thepvongsa@sokxaygroup.com ID Line: Lar212; vinay12345678
31 31. ບໍລິສັດ ສິຣິມຸງຄູນຊັບ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (Sirimoungkhounxab Employment service sole co.,ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1423/ຮສສ, ລົງວັນທີ 26/04/2022 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ວາດສະໜາ ວໍລະວົງສາ ບ້ານ ຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 56323242;92884545;22448825 (+856-21) 227878 Email: Sirimoungkhounxab @ gmaill.com
32 32. ບໍລິສັດ ເພື່ອນມິດ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (PHEUANEMIT EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2221/ຮສສ, ລົງວັນທີ 28/06/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 4960/ຮສສ, ລົງວັນທີ 08/12/2022 ຜູ້ອໍານວຍການ: ທ່ານ ນາງ ວິວອນ ມົນຕີຈິດ ບ້ານ ໜອງແວງ, ເມືອງ ຫາດຊາາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 55694146; 54282463 Email: Phueanmits@gmail.com
33 33. ບໍລິສັດ ມິດຕະພາບ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (MITTAPHAP EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2766/ຮສສ, ລົງວັນທີ 31/07/2019 ໃບອະນຸຍາດປະຈຸບັນ ເລກທີ 1437/ຮສສ, ລົງວັນທີ 09/05/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ໂຍທິນ ເວດສະພົງ ບ້ານ ໜອງບຶກເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 55511318
34 34. ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານຫ້ວຍຫົງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (Houayhong Skill Development and Employment Centre Sole Co.,Ltd.) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 0493/ຮສສ, ລົງວັນທີ 14/02/2022 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ຈັນທະສອນ ອິນທະວົງ ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 54991115; 55097532. (+856-21) 560006. Email: ch.inthavong@gmail.com, Chanthaviphone@hsdec.la www.hsdec.la
35 35. ບໍລິສັດ ເອບີທະວີຊັບ ບໍລິການຈັດຫາງານພາຍໃນ ແລະ ຈັດສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (A.B THAVIXAB EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 3155 /ຮສສ, ລົງວັນທີ 27/07/2022. ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ອິກຄະເດດ ທຳມະວົງ ບ້ານ ນາກົກໂພ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 99728889 Email: IKKHADETH9889@HOTMAIL.COM
36 36. ບໍລິສັດ ອີເອັບແອວ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດ (EFL Employment services Co.,Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 4470/ຮສສ, ລົງວັນທີ 10/11/2022 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ບຸນຫົງ ທຳມະວົງ ບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບຸລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-21) 262829; 020 54561555. Email: kommng@gmail.com
37 37. ບໍລິສັດ ມະຫາໂຊກ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດ (Mahaxok Employment Service Co.,Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 0029/ຮສສ, ລົງວັນທີ 05/01/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ເພັດມະສອນ ແສງສາຍ ບ້ານ ໜອງໄຮ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 55933993; 55683685. Email:.......................................................
38 38. ບໍລິສັດ ເຄດີ ຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (KD Employment Sole Co.,Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 0275/ຮສສ, ລົງວັນທີ 01/02/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ພຸດສະດາ ວົງໄຊ ບ້ານ ໜອງສ້າງທໍ່, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 55777498, 59991926, 59991936, 91603836. Email: kdemployment2023@gmail.com Kakaotalk ID: kdlao2023
39 39. ບໍລິສັດ ອາສາ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (Asa Employment Service Sole Co., Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 0628/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23/02/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ເຈົ່າແກ້ວ ດາລາ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຊ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂທລະສັບ: (+856-20) 22342345. Email: asa2019company@gmail.com
40 40. ບໍລິສັດ ແມັງໂກ ລາວ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (Mango Lao Labor Recruitment Sole Co.,Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1213/ຮສສ, ລົງວັນທີ 04/04/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ສຸກັນຍາ ສົມສີຫາ ບ້ານ ໂພຄຳ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 28866771,0838368690 Email: Jin1415jy@gmail.com ID Line: nit232355
41 41. ບໍລິສັດ ໄຊສະຫວັນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (SAYSAVAN Recruitment Sole Co.,Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1011/ຮສສ, ລົງວັນທີ 11/04/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ສີສົມພອນ ພະສະຫວັດ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້, ເມືອງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂທລະສັບ: (+856-20) 99936289. Email:.......................................................
42 42. ບໍລິສັດ ໂຄະໂຄໂຣະ ແມນພາວເວີ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (Arrange for work kokoro manpower lao Sole Co.,Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 1037/ຮສສ, ລົງວັນທີ 12/04/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ວົງຈັນ ບົວແພງ ບ້ານ ໜອງບົວທອງເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 78915199. Email: kokoromanpowerlao@gmail.com
43 43. ບໍລິສັດ ມະຫານະຄອນ ໄອທີ ແລະ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (Mahanakhone I.T & Service Sole Co.,Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2095/ຮສສ, ລົງວັນທີ 20/06/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ຄຳພັນ ສຸພາບ ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 59599969; 23666663 Email: .........................................
44 44. ບໍລິສັດ ເຄພີເອຣ ບໍລິການຈັດຫາງານບໍ່ແກ້ວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (KPL BOKEO EMPLOYMENT SERVICE SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 3628/ຮສສ, ລົງວັນທີ 16/09/2021 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ຄຳກິ່ງ ເອືອຍມະນີຮັກ ບ້ານ ມົກກະຈອກ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໂທລະສັບ: (+856-20) 55783234; 56083666; 54323911; 59426999 Email: Saytavanh6@gmail.com
45 45. ບໍລິສັດ ຈັດຫາງານ 108 ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (108 EMPLOYMENT SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 0296/ຮສສ, ລົງວັນທີ 01/02/2022 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ແກ້ວວີສຸກ ດາລາສານ ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 56463959. Email: keo@108.jobs
46 46. ບໍລິສັດ ເອຊີມະນີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ພາຍໃນປະເທດ (Ac Many Employment SOLE CO.,LTD) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2401/ຮສສ, ລົງວັນທີ 21/06/2022 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນີ ວິໄລສານ ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໂທລະສັບ: (+856-20) 56032852 Email: .........................................
47 47. ບໍລິສັດ ສະຕາຈ໋ອບ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (Star Job Employment Service Sole Co.,Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 0558/ຮສສ, ລົງວັນທີ 17/02/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ສົມປອງ ດາວທະວີແສງ ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 59996666. Email: Southaphonespx@hotmail.com
48 48. ບໍລິສັດ ຄູນທະວີໄຊ ຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (Khounthavixay Employment Sole Co.,Ltd) ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 2096/ຮສສ, ລົງວັນທີ 20/06/2023 ຜູ້ອຳນວຍການ: ທ່ານ ນາກຄະເລດ ວິມານພິມມະຫາ ບ້ານ ຮ່ອງຄ້າ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856-20) 52334499. Email: tui_212@hotmail.com